ثبت شرکت ها و ثبت برند

بر خلاف شرکت سهامی عام ، برای تشکیل شرکت سهامی خاص تشریفات مفصلی وجود ندارد . از جمله اینکه در تشکیل شرکت سهامی خاص پذیره نویسی و دعوت عموم به سرمایه گذاری مجاز نیست . به علاوه در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست .
تشکیل شرکت سهامی عام ، همان گونه که ملاحظه شد ، متضمن چهار مرحله است . در حالی که تاسیس شرکت سهامی خاص تنها در دو مرحله صورت می پذیرد که مرحله نخست آن عبارت از توافق موسسین وامضای کلیه اسناد توسط همه آنان و مرحله دوم نو نهایی هبت شرکت توسط دست اندر کاران مرجع ثبت شرکتها ، البته پس از تطبیق مدارک و اسناد تقدیمی با مقررات قانونی است ، در واقع دو مرحله طولانی و تشریفاتی مربوط به تشکیل شرکت سهامی عام یعنی پذیره نویسی و تشکیل مجمع عمومی موسس در مورد شرکت سهامی خاص موضوعیت نمی یابد . در حالی که تشکیل شرکت سهامی عام در شمول مقررات مفصل مواد6 تا9 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 قرار دارد، تنها یک ماده قانونی یعنی ماده 20 قانون مزبور ناظر به تاسیس شرکت سهامی خاص است.مبحث اول: مرحله تهیه مدارک
مبحث دوم: مرحله ثبت شرکت