ثبت شرکت ها و ثبت برند


نمونه انواع اظهار نامه و اساسنامه و صورت جلسه  شرکتهانمونه انواع اظهار نامه و اساسنامه و صورت جلسه  شرکتها
در این بخش نمونه هایی در رابطه با انواع اساسنامه شرکتهای سهامی خاص ، با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و موسسات غیر تجاری، شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی و انواع صورت جلسات در مجمع عمومی عادی و فوق العاده در رابطه با تغییرات در شرکتها و موسسات و افرایش و کاهش سرمایه شرکتهاو انحلال آنان گرد آوری و تنظیم شده است.

 نمونه اظهار نامه
نمونه اساسنامه
نمونه صورتجلسه
نمونه شرکت نامه
نمونه آگهی