ثبت شرکت ها و ثبت برند

طبقه Class                                                                                                            
این اصطلاح در مواقتنامه نیس برای طبقه بندی کالا و خدمات به کار رفته است. با توجه به اصلاحات به عمل آمده طبقه بندی کالاها و خدمات به 45 طبقه افزایش پیدا کرده است. همچنین براساس مواففقتنامه استراسبورگ در رابطه با طبقه بندی بین المللی اختراعات (IPC)  تکنولوژی به هشت بخش و حدود 67000  زیر مجموعه تقسیم شده است.