ثبت شرکت ها و ثبت برند

رقابت  Competition                                                                                                    
این اصطلاح در ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است. در بند (3) ماده فوق الاشاره، اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند:
1-    هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب نماید.
2-    مشخصات یا اطهاراتی که به کاربردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهینت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس، قابلیت استعمال و یا کیفیت کالا گردد.
3-    اظهارات خلاف واقع در کارتجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد .