ثبت شرکت ها و ثبت برند

مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکتها
1-دو نسخه طرح اظهار نامه شرکت سهامی عام.
2-دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام .
3-دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی .
4-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه تعهد شده توسط موسسین .
5-فتوکپی شناسنامه موسسین.

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت                                  سهام عام
1-دو نسخه اظهارنامه .
2-دو نسخه اساسنامه.
(توضیح اینکه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود و در این مرحله در ماده 6 اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه 20%سرمایه تعهد شده ، توسط موسسین قید گردد)
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره (تعداد مدیران حداقل پنج نفر می باشد )
5-آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده.
6-فتوکپی شناسنامه مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است.)
7-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%سرمایه شرکت.
8-ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

یاد آوری ها :
1-حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد .
2-حداقل 20%سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و 35% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
3-اظهار نامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد .
4-اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.