ثبت شرکت ها و ثبت برند

روش های ثبت اختراع  در ایران و جهان:
دو روش ثبت اختراع در جهان وجود دارد :
روش اعلامی
روش تحقیقی