رد کردن لینک ها

شرکت های دولتی

شرکت های دولتی

یک شرکت دولتی شرکتیه که تمام و یا بیشتر از 50 درصد از سرمایۀ اون متعلق به دولته

در قانون اینطور تعریف شده که: شرکت دولتی واحد سازمان شخصی است که با اجازۀ قانون به صورت شرکت ایجاد میشه، و بیش از 50 درصد سرمایۀ آن متعلق به دولته

هرشرکت تجاری­ای که از طریق سرمایه گذاری شرکت­های دولتی ایجاد میشه، تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام اون متعلق به شرکت­های دولتیه، جزئی از شرکت­های دولتی به حساب میاد.

طبق قانون، شرکت­های دولتی­ای که قسمتی از سهام اونها به بخش غیردولتی (خصوصی یا تعاونی ) تعلق داشته باشه، درصورتیکه اساسنامۀ اونها با هر یک از موارد قانون محاسبات تفاوت داشته باشه، با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراست و در غیراینصورت باید مواردی از قانون محاسبات که مربوط به بخش دولتیه برای اونا اجرا بشه.

از نظر قانون، شرکت­هایی که از طریق مضاربه ومزارعه و مواردی از این قبیل و برای به کار انداختن سپرده­های اشخاص در بانک­ها و مؤسسات اعتباری و شرکت­های بیمه تشکیل شده یا میشن، شرکت دولتی نیستن.

بازگشت به بالای صفحه
تماس با مشاوران یا چت آنلاین>>