ثبت ونک

مفاهیم ثبت شرکت

 

مفاهیم ثبت شرکتها

در این مبحث بعضی از مفاهیم کاربردی وتخصصی در حوزۀ ثبت شرکت­ ها، برای شناخت دقیق جایگاه این مفاهیم در ثبت رسمی و شرکت­های تجاری بیان میشه.مفاهیم ثبت شرکت که کاربرد و تخصصی در حوزۀ ثبت شرکت ها، برای شناخت دقیق جایگاه این مفاهیم در ثبت رسمی و شرکت های تجاری بیان میشود

ثبت رسمی شرکت

کلمۀ ثبت از نظر حقوقی معمولاٌ با کمله سند رسمی ترکیب شده، در مادۀ 70 قانون ثبت اومده: سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمیه و تمام محتویات و امضاهای اون معتبره، مگه اینکه جعلی بودن اون سند ثابت بشود. پس مطایق مقررات رسمی بودن یک سند، به شرط ثبت شدن آنهاست. ثبت به معنی نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصی یا یک حق (مثل حق اختراع) و یا هر چیز دیگه­ای (مثل علامات) در دفتر مخصوصی که قانون مشخص میکنه (مثل ثبت املاک و ثبت معاملات غیرمنقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره) است.

آیا ثبت شرکت های بازرگانی اجباری است؟

شرکت ­های بازرگانی که دارای شخصیت حقوقی، ثبت آن ها طبق قانون اجباری است

و باید در تهران در ادارۀ ثبت شرکت­ها و در خارج از تهران در ادارات ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند.

معتبر شدن سند رسمی در مفاهیم ثبت شرکت

معتبر شدن اسناد رسمی با ثبت اونا توسط مقامات صالح صلاحیت­دار صورت میگیرد. طبق قانون مدنی، اسنادی که در ادارۀ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی ــ در حدود صلاحیت اونها ــ بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشن رسمی هستند، پس یکی از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود، سند ثبت شرکت­ هاست، که با توجه به آگهی اون در روزنامۀ رسمی، به آگهی ثبت تأسیس و تغییرات شرکت­ ها مشهوره. طبق قانون یک سند در صورتی معتبره که مخالف قوانین نباشد. اگر صورت­جلسه ه­ای توسط شرکت خلاف قانون تنظیم شد و شرکت به درستی ثبت شد، سند ثبت شرکت ونک معتبره، ولی هر ذی نفعی میتونه عدم اعتبار صورت­جلسه و ابطال اون شرکت رو از مراجع قضایی، طبق قانون درخواست کنه.

طبق قانون مدنی مفاهیم ثبت شرکت

طبق قانون مدنی، اسناد رسمی (و یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی دارن) رو نمیشه انکار کرد و فقط میشه ادعا کرد که جعلین، و یا اثبات کرد که از نظر قانونی از اعتبار ساقط شدن. در مفاهیم ثبت شرکت مهم ترین هدف ثبت، اعتبار بخشیدن به مالکیت و ارادۀ اشخاص حقیقی و حقوقیه؛ بنابراین تأثیرگذاری وسیع، متنوع و تعیین کنندۀ ثبت در حل و فصل دعاوی اهمیت دارد.

کلیه مراحل مفاهیم ثبت شرکت

با توجه به قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و با هدف افزایش بهره­وری، کارایی، سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم، در حوزۀ ثبت؛ اشخاص حقوقی با رویکرد حذف مراجعات حضوری، کلیۀ مراحل ثبت شرکت ­ها و مؤسسات غیرتجاری بر طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی، مدیریت و کارشناسی و ثبت میشه. انواع فرم­ ها،  ، اظهارنامه­ ها و همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت­ ها و چگونگی دستورالعمل در خصوص درخواست نام و موضوع فعالیت شرکت در سایت اطلاع رسانی به آدرس زیر مراجعه کنند.

https://sherkat.ssaa.ir

قابل دسترسیه، همچنین مشخصات مؤسسین، شرکا، سهامدارن ومدیران و بازرسین شرکت به صورت الکترونیکی در پایگاه ثبت احوال موجوده، در این سایت بدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی هم مورد بررسی وصحت سنجی قرارمیگیره.

مفاهیم ثبت شرکت در تاسیس شرکت

متقاضی ثبت شرکت میتونه با مراجعه به آدرس سایت درخواست پذیرش انواع ثبت تأسیس و تغییرات شرکت­ های تجاری و مؤسسات غیرتجاری رو از طریق درگاه اینترنتی انجام بدهد، بدون اینکه به واحد ثبتی مراجعه کند و سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام کند

توی ثبت الکترونیکی، اطلاعات متقاضی و درخواست کنندۀ ثبت شرکت ها، نام و اطلاعات شخص حقوقی، موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت ویا مؤسسه، نوع و میزان سرمایۀ شخص حقوقی، اطلاعات اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکا و سمت آنهاست، در صورت وجود شعبه مشخصات و سمت در شعبه، اوراق شرکت از جمله اظهارنامه تقاضانامه، اساسنامه، شرکت­نامه پذیرش و اصول مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی هم ارسال میشه و بعد از اون همه مراحل ثبتی از طریق پایگاه مربوطه قابل رویته.

ثبت شرکت، سند رسمی یا سند عادی

یکی ازمفاهیم ثبت شرکت  مباحث حقوق شناسی ثبت شرکت ­ها، مبحث تنظیم و آثار اسناد مربوط به شرکت­ هاست. اسناد تنظیم شده در مراجع ثبت شرکت­ها سند رسمی هستن ویا سند عادی؟

از نظر قانونۀ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشد رسمی اند، و مفاد سند در صورتی معتبره که مخالف قوانین و مقررات نباشد.

سند رسمی نوشت ه­ای رسمی است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص میکنه(ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته میتونه حق موضوع اون رو بدون اینکه نیاز به دلیل دیگه ای باشه اثبات کند (اثبات حق) بنابراین ثبت سند یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی میده و شامل دو عمله، یکی تنظیم سند و بعدی ثبت سند.

طبق قانون هیچ سندی رو نمی شه تنظیم و در دفتر اسناد ثبت نمود مگه اینکه موافق با مقررات قانونی باشه. پس تنطیم سند مقدمۀ ثبت سنده و در دفتر رسمی انجام میشود. مراجع ثبت شرکت ­ها صورت­جلسه­ ها و یا تغییرات رو تنظیم نمی کنند و این وظیفۀ مجامع عمومی و یا هیئت مدیره­ های شرکت­ هاست، مرجع ثبت صرفاٌ اظهارنامه رو بررسی میکند

طبق قوانین مراجع ثبت شرکت ها

طبق قانون یکی از مراجع صدور اسناد رسمی ادارۀ ثبت اسناد و املاکه، و از وظایف اون ثبت انواع شرکت­ های تجاری است .طبق قانون مراجع ثبت شرکت­ ها، در ثبت شرکت­نامه قائم مقام دفاتر اسناد رسمی هستند. بنابراین اسناد عادی شرکت­ها ( مثل صورت­جلسۀ تأسیس و تغییرات اساسنامه و اظهارنامه و تقاضانامه) بعد از ارائه به مرجع ثبت و انجام امور قانونی مربوط بهشون، ثبت میشن و اعتبار اسناد رسمی رو پیدا میکنند

نکته مهم در مورد مفاهیم ثبت شرکت

این نکته مهم که توی ثبت شرکت ونک و صدور سند رسمی، مرجع ثبت هیچ گونه بررسی و بازرسی حضوری از محل شرکت ندارد و از همین نظر ثبت ملک با ثبت شرکت­ ها متفاوت است، چون در ثبت املاک کارشناسان برای بازدید و نقشه برداری و انجام این قبیل امور به محل مراجعه می کنند (ثبت عینی)، ولی در ثبت شرکت­ها این طور نیست (ثبت غیر عینی).

آیا روش ثبت شرکت های تجاری با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به یک شکل است؟

روش ثبت شرکت­های تجاری با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. دفاتر اسناد رسمی موظفند تا هویت و هدف طرفین معامله رو مستقیماٌ مورد بررسی قرار بدن و درخواست طرفین معامله رو ــ که به صورت شفاهی یا کتبی ارائه میشه ــ بعد از مطابقت دادن با قانون، در دفتر مخصوص ثبت کنن، اما مرجع ثبت شرکت­ها تنها اسناد عادی­ رو که به مرجع ارائه میشه، ثبت میکنه.

در مفاهیم ثبت شرکت ها مثل دفاتر اسناد رسمی نیازی به شاهد و حضور متقاضی برای ثبت نیست. در ثبت اسناد رسمی حضور شاهد و متقاضی برای تنظیم سند الزامیه، و این اسناد هم اعتبار شهادت شاهد رو دارن و هم به عنوان القرار متقاضی هستن، اما در ثبت شرکتها نیاز به هیچ شاهدی نیست، و فقط دارندۀ حق امضا اقرار میکنه که سند با ثبت برابره.

با اینکه تمام مراحل ثبت شرکت با اطلاعات و شواهد ارائه شده از طرف متقاضیه انجام میشه، و مرجع ثبت از نظر قانونی اون رو مورد بررسی قرار میده، اما در صورت ارائۀ اطلاعات نادرست هر ذی نفعی میتونه از مراجع مربوطه ابطال شرکت رو درخواست کنه.

یکی دیگه از نکاتی که باید به اون اشاره کنیم اینه که چرا به اسناد ثبت شرکتها، آگهی ثبتی میگن؟ دلیل اصلیش اجباری بودن انتشار و اعلان اسناد ثبت شده در مراجع ثبت شرکتهاست، که این اجبار در سایر اسناد مرتبط با اسناد رسمی یا املاک این اجبار وجود ندارد. در حال حاضر به نظر میرسد نحوۀ نگارش اسناد تنظیمی در مرجع ثبت هم باید تغییر کند، تا اعلامات ثبت شرکتها به عنوان سند رسمی، راحت تر توی ذهن بیاد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی میتونم بهتون کنم؟