ثبت ونک

مدیر عامل میتونه در دو شرکت همزمان مدیر باشد؟

پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی میتونم بهتون کنم؟