شرکت تعاونی

کارشناسان ثبت شرکت تعاونی پاسخگوی سوالات شما هستند.

تماس با موسسه ونک

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی بر اساس قوانین خاصی از جمله قانون شرکت­ های تعاونی و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به وجود میاد، و به طور کلی تابع قوانین اختصاصی خود است.

شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی های تشکیل شده که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، دور هم جمع شده­ اند؛ تا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری با همدیگر و با موافقت اصولی که در قانون وجود داره، به اهداف خود برسند .

ثبت شرکت در شرکت­های تعاونی مثل شرکت­ های تجاری دارای شخصیت حقوقی و دارایی ه­ای مستقل از دارایی اعضا دارند.در شرکت­های تعاونی، وزارت تعاون نقش نظارتی داره و امور و نحوۀ ثبت صورت­جلسه با مجوز وزارت تعاون صورت میگیرد،

 براساس موضوع فعالیت، شرکت­های تعاونی به چند دسته تقسیم می شوند؟

به انواع مختلفی تقسیم میشوند، که از جملۀ آنها میتونیم به تعاونی­ تولید،تعاونی خدماتی، تعاونی سهامی عام، تعاونی اعتبار آزاد و گروه شغلی، کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت، معدن، تعاونی عمران شهری، تعاونی توزیع از جمله تعاونی مشاغل، مصرف­ کنندگان، مسکن، تعاونی فراگیر، تعاونی چند منظوره و سایر تعاونی­ ها اشاره کنیم.

شرکت تعاونی سهامی

نوع دیگری از تعاونی ­ها، تعاونی سهامی عام که برای مستندات، نوعی شرکت سهامی عام تلقی میشود، که با رعایت قانون تجارت و محدودیت­ های موجود در قانون ” اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­ های کلی اصل 44 قانون اساسی” تشکیل میشود.

در یک شرکت، مؤسسین قسمتی از سرمایۀ شرکت رو از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند. در زمان تأسیس و در طول فعالیت، سرمایۀ شرکت نباید از پنج میلیارد ریال کمتر باشد.

شرکت تعاونی روستایی

نوع دیگری از شرکت­های کلاسیک و اصیل تعاونی که در تمام دنیا معروفه، شرکت تعاونی روستاییه که طبق قانون شرکت­های تعاونی سال 1350 تشکیل میشه و تعاریف و تشریفات مخصوص به خودش رو داره و تحت نظر وزارت تعاون نیست (از شمولیت وزارت تعاون خارجه).

فهرست