شرکت مسئولیت محدود

کارشناسان ثبت شرکت مسئولیت محدود پاسخگوی سوالات شما هستند.

تماس با موسسه ونک

شرکت مسئولیت محدود

در این شرکت آوردۀ شرکا و میزان اون، مهم­تر از شخصیت شرکا و میزان مسئولیت اونهاست، در شرکت­های سرمایه­ای شرکا فقط تا میزان سرمایه­ای که به شرکت آورده­اند مسئول تعهدات شرکت هستن  و میزان مسئولیت اونها به میزان آوردۀ اونهاست. قابل انتقال بودن سهم یا سهم الشرکه از ویژگی­های این نوع شرکتهاست. شخصیت شرکا تأثیر چندانی در اعتبار شرکت نداره و معمولاٌ تصمیم گیری در مورد این نوع شرکت­ها با اکثریت شرکا صورت می گیره، و نقل و انتقال سهام شرکت در برخی از موارد میتونه بدون رضایت سایر شرکا هم انجام بشه. معروفترین شرکت­های سرمایه­ای، شرکت­های با مسئولیت محدود و شرکت­های سهامی عام و سهامی خاص هستن.

شرکت مسئولیت محدود چیست؟

طبق قانون تجارت، یک شرکت با مسئولیت محدود، شرکتیه که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشه  فقط تا میزان سرمایۀ خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکتند. شرکت­های با مسئولیت محدود از لحاظ ثبتی تابع اساسنامۀ خودشونن. از مهمترین ویژگی­های اونها نحوۀ نقل و انتقال سهم الشرکه و همچنین نحوۀ تصمیم گیریه.

انتقال سهم شرکت مسئولیت محدود

طبق قانون تجارت سهم الشرکۀ شرکا نمی تونه به شکل اوراق تجاری قابل انتقال،  چه با اسم، چه بی اسم و غیره در بیاد.  سهم الشرکه رو نمیشه به کسی انتقال داد مگر اینکه این انتقال با رضایت عده­ای از شرکا،  که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به اونها باشه، و اکثریت عددی رو هم داشته باشند انجام بشه.  انتقال سهم الشرکه باید به صورت سند رسمی انجام بشه،   که این تشریفات انتقال در شرکت­های تجاری دیگه انجام نمیشود

تصمیم گیری شرکت مسئولیت محدود

در مورد نحوۀ تصمیم گیری در این نوع شرکت­ها باید بگیم که با اینکه در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مثل شرکت­های سهامی پیش بینی نشده و هرنوع تصمیم گیری تابع اساسنامه است ولی حد نصاب تصمیم گیری طبق قانون تجارت انجام میشه. تصمیم گیری­ها دربارۀ شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه انجام بشه. اگر بار اول این اکثریت حاصل نشه، باید تمام شرکا مجدداٌ دعوت بشن، در اینصورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا گرفته میشه

سرمایه شرکت مسئولیت محدود

هر چند که این اکثریت، دارای نصف سرمایه نباشن. اساسنامۀ شرکت میتونه ترتیبی برخلاف اون چیزی که گفته شد رو تعیین کنه. طبق قانون هر تغییر دیگه­ای دربارۀ اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا ــ که لااقل سه ربع سرمایه رو هم دارا باشن ــ به عمل بیاد، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگه­ای مقرر شده باشه. در شرکت با مسئولیت محدود نمی تونن شریکی رو مجبور به افزایش سرمایه کنن پس بدون حضور شریک، نمیشه سهم الشرکۀ اون شریک رو افزیش داد.

شرکت مسئولیت محدود و افزایش سرمایه آن

راه­های افزایش سرمایه در این نوع شرکت­ ها پیش بینی نشده، و به نظر میرسه افزایش سرمایه ازهر طریق، از جمله تبدیل سود تقسیم نشده و یا مطالبات حال شده و پرداخت نقدی و مازاد تجدید ارزیابی، امکان پذیر باشه.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود به وسیلۀ یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف، که از بین شرکا یا از خارج از شرکت، برای مدت محدود یا نامحدودی تعیین میشوند، اداره میشه؛ بنابراین مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود می تونه خارج از شرکا باشه، و همچنین این نوع شرکت میتونه تک مدیره باشه.

در شرکت با مسئولیت محدود نهاد نظارتی­ای به نام هیئت نظار پیش بینی شده که دارای تکالیف و شرایط خاص خودشه.در انواع شرکت­ های تجاری به جز شرکت­ های سهامی، حداقل میزان برای سرمایه در نظر گرفته نشده ولی در برخی از ادارات ثبتی سرمایه ­ای برابر با یک میلیون ریال، بدون مستند قانونی و به صورت عرفی برای شرکت با مسئولیت محدود در نظر گرفته میشه.

فهرست