انحلال شرکت چیست؟

فسخ شرکت درنتیجه باعث انحلال شرکت می شه و اگه شرکا دیگه بخوان شرکت ادامه پیدا کنه باید شرکای جدید بیارن

انحلال به علت فوت شرکا

انحلال شرکت به چند دلیل ممکن است به وجود بیاید که در ذیل به آن می پردازیم :

الف) از بین رفتن تعدد شرکا:

در حقوق ایران برخلاف حقوق بعضی از کشورای اروپایی، شرکت تک شریک معتبر نمی باشد شرکت در صورتی تشکیل می شود که حداقل  دو نفر در تشکیل آن توافق کنند و هرگاه پس از تشکیل شرکت حالت تعدد شرکا از میان میرود یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی می ماند که باعث میشود شرکت منحل خواهد شود.

مثال : انتفای تعدد شرکا مخصوصا وقتی که پدری و فرزند خود رو در یک شرکت شر یک می باشن و پدر فوت می کند. در این حالت، چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدرمی شه و در نتیجه سهم الشرکه دردست او قرار می گیره مالکیت مشاع هم پایان می پذیرد و شرکتی وجود ندارد.

در زمان انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک، شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه برای صدور حکم انحلال اون لازم نمی باشد.
هرگاه شریک معاملاتی به نام شرکت انجام بده، چون شرکت وجود ندارد طلبکاران میتوانند خود او رو طرف معامله تلقی کرده و از اموال او طلبهای شونو بردارند

ب) حذف نوع شرکت توسط قانون گذار:

هرگاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته از طریق وضع قانون حذف شود، شرکت منحل می شود مثل: شرکتای سهامی.

مسئله ای که مطرح می شود اینه که هرگاه یک شرکت سهامی که طبق مقررات قانون تجارت (مصوب 1311)  تشکیل شده و به دستور ماده 284 لایحه قانونی عمل نکنه به همان صورت سابق ادامه حیات بده، چه باید کند.

هروقت هم شرکتی رو منحل میدونیم که شریکی معامله ای با اشخاص ثالث کرده باشه باید خود به شخصه از عهده تعهدات پذیرفته بربیاد و برعکس، اگه شرکت رو شرکت تضامنی تلقی بشه شرکت وجود دارد شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت و در نتیجه، هر معامله ای که شریکی کرده باشه بر عهده شرکای دیگه خواهد بود.

پس هرگاه شرکت سهامی در زمان حکومت قانون تجارت تشکیل شده و بعد از تصویب لایحه قانونی 1347 خود رو با لایحه بالا تطبیق نداده باشه، باید نادیده گرفته بشه نه اینکه تضامنی تلقی شود.

انحلال بر دلایل موجه

انحلال خواسته یکی از شرکا انجام می شود و نوعی حق فسخ می باشد این حق فسخ جنبه قانونی دارد و نه قراردادی و برای اعمالش باید شرایط قانونی محقق باشد در نتیجه؛ این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و اون رو دادگاه معین می کند.

معین کردن دلیل موجه:

 میدونی این دلیل موجه ممکنه ناسازگاری شدیدی میان شرکا ایجاد کنه؟! و موقعی ایجاد میشه که بیشتر شرکا، دائم از حق خود استفاده کرده، تصمیماتی میگیرن که برای شرکای دیگه زیان آوره و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوین پیوسته با تصمیمات یکدیگه مخالفت می کنه و تصمیم گیری در مورد امور شرکت رو غیر ممکن میشود.

مثلا؛ اگه آورده یکی از شرکا کارش باشه و او کاری در شرکت انجام ندهد، شرکای دیگه می توانند انحلال شرکت رو تقاضا کنند چون در این مورد، یکی از شرکا حصۀ غیر نقدی رو که عهد به طور مرتب به شرکت بیاره، او نیاورده و چون تشکیل شرکتم با آوردن سرمایه از طرف شرکایه ولی این شریک حصۀ خود رو که کارش هستش در اختیار شرکت قرار نمیده، در نتیجه هم شرکت دیگه موضوعیت نداره و انحلالش به تقاضای یکی از شرکا موجه و صحیح می باشه.در آخرم حکم دادگاه به انحلال شرکت در تاریخیه که دادگاه رای قطعی رو داده باشد.

انحلال به علت وضعیت یکی از شرکا

برخی مواقع انحلال به دلیل وضعیت شخصی شرکا اتفاق می افتد

اخراج شریک:

در ماده 136 ق.ت اگه دلایل  انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می تونه به تقاضای شرکای دیگه به جای انحلال، حکم اخراج شریک یا شرکای معین را بدهد. تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه رأساً نمی تواند حکم به اخراج بدهد؛ این قاعده که در حقوق بعضی کشورای دیگه مثل؛ فرانسه، آلمان و سوییس پیش بینی شده است.

از بین رفتن موضوع شرکت:

موضوع شرکت دارای دو مفهومه:   یک/ مجموعه اموالی که به شرکت آورده میشه فعالیت که شرکت برای انجام دادن اون تشکیل می شود و دو/ هرگاه موضوع شرکت، به دلیل هدف شرکت و یا از میان رفتن آن، کنسل شود و زمانی که برای انجام دادن مقصودی که شرکت برایش تشکیل شده بود، غیر ممکن شود  و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع شود شرکت منحل خواهد شد.

برای ثبت تغییرات شرکت وقتی که تا سرمایه نباشد شرکتی هم وجود نداشته تلف شدن موضوع شرکت، در صورتی موجب انحلال آن میشود که همه ثروت شرکت از بین ببرد.

اگر بقای شرکت وقتی که بعد از خروج شریک، حداقل دو شریک باقی بماند و با خروج شریک فقط یک شریک باقی بمونه، شرکت منحل می شود.

انحلال شرکت

انقضای مدت شرکت:

هروقت برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت، شرکا به تمدید اون رضایت ندهند شرکت منحل می شود، این قاعده کاملاً منطقیه و اگه قانون گذار توجه نمی کرد.

ورشکستگی شرکت:

ورشکستگی شرکت تجارتی زمانی که شرکت طلب هایی که برعهده داره نتواند بپردازد، انحلال شرکت از زمانی ایجاد می شود که حکم دادگاه اول صادر شده باشد و این حکم، با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.

شرکت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود ممنوع می باشد که قانون گذار این قاعده رو پیش بینی کرده  که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می شود.  پس وفق این ماده202 ق. تجارت در صورت انحلال شرکت به علت ورشکستگی تصفیه اموال براساس مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد.

شرایط انحلال شرکت:

ورشکستگی شرکت تضامنی وقتی صادر می شود  که یکی از شرکا به دلایل انحلال شرکت رو از دادگاه تقاضا کند و دادگاه اون دلایل رو موجه  و صحیح دانسته و حکم به انحلال شرکت رو بدهد.

از جمله دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد ؛ ولی قانون گذار مواردی رو که در آن دلیل موجه تلقی می شود، ذکر نمی کند.

پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی میتونم بهتون کنم؟