لیست قیمت

کارشناسان ما، مشتاقانه منتظر پاسخگویی به سوالات شما هستند.

تماس با موسسه ونک

هزینه ثبت شرکت

هزینه های ثبت شرکت در موسسه حقوقی ونک به عنوان پیشرو این حوزه به شفاف ترین شکل حضور شما خواننده گرامی اعلام میگردد.

الف ) هزینه های ثبت شرکت مرتبط با اقدامات و واریزی ها به سازمانهای مربوطه :

هزینه های عنوان شده در ذیل به عنوان حداقل هزینه های واریزی به سازمانهای مربوطه است و بدیهیست بنا به موضوعات مختلف و سرمایه های مختلف شرکت در شرف تاسیس این هزینه ها اندکی متفاوت خواهند شد.

موسسه حقوقی ونک بابت ثبت دستمزد موسسه برای  ثبت شرکت /200/000 تومان (دویست هزار تومان )  و زمان انجام 7 روز کاری در حالت عادی  می باشد.

هزینه های واریزی برای ثبت شرکت

نوع هزینه شرایط مبلغ ریال
 پاکت و پست و ملزومات : 359.680
هزینه حق الثبت: با حداقل 12.000
هزینه تعیین نام: با حداقل 40.000
هزینه روزنامه رسمی: باحداقل 1540.000
هزینه روزنامه کثیرالانتشار: با حداقل 1520.000
هزینه پلمپ دفاتر تجاری: با حداقل 1.632.000
هزینه اوراق: با حداقل 32.000

سرمایه های اولیه پیشنهادی

 • 100.000                صد هزار تومان
 • 1.000.000             یک میلیون تومان
 • 10.000.000           ده میلیون تومان
 • 100.000.000         صد میلیون تومان
 • 1.000.000.000      یک میلیارد تومان

تعداد خطوط پیشنهادی

 • با دو خط موضوع
 • با سه خط موضوع
 • با چهار خط موضوع
 • با پنج خط موضوع
 • با شش خط موضوع

پکیج های پیشنهادی

 • سرمایه 100 هزار تومانی و سه خط موضوع
 • سرمایه 1 میلیون تومانی و پنج خط موضوع
 • سرمایه 1 میلیون تومانی و سه خط موضوع
 • سرمایه 10 میلیون تومانی و شش خط موضوع
 • سرمایه 10 میلیون تومانی و چهار خط موضوع

هزینه های واریزی برای ثبت برند شخص حقیقی

نوع هزینه شرایط مبلغ ریال
هزینه اظهارنامه : یک طبقه 200.000
حق الثبت علامت : یک طبقه 1.200.000
روزنامه رسمی : با حداقل 1.680.000
حق الوکاله وکیل : 2.000.000

هزینه های واریزی برای ثبت برند شخص حقیقی

نوع هزینه شرایط مبلغ ریال
هزینه اظهارنامه : یک طبقه 400.000
حق الثبت علامت : یک طبقه 2.400.000
روزنامه رسمی : با حداقل 2.320.000
حق الوکاله وکیل : 2.000.000

هزینه  واریزی برای ثبت طرح صنعتی شخص حقیقی

نوع هزینه شرایط مبلغ ریال
هزینه اظهارنامه : 50.000
حق الثبت : 450.000
روزنامه رسمی : با حداقل 2.320.000
حق الوکاله وکیل : 2.000.000

هزینه واریزی برای ثبت طرح صنعتی شخص حقوقی

نوع هزینه شرایط مبلغ ریال
هزینه اظهارنامه : 150.000
حق الثبت علامت : 1.350.000
روزنامه رسمی : با حداقل 2.320.000
حق الوکاله وکیل : 2.000.000

هزینه واریزی برای ثبت خدمات تغییرات شرکت و انحلال رسمی

نوع هزینه شرایط مبلغ ریال
پوشه و پست و ملزومات 329.680
هزینه حق الثبت: با حداقل 30.000
روزنامه رسمی : با حداقل 701.300
هزینه روزنامه کثیرالانتشار: با حداقل 654.350
هزینه اوراق: با حداقل 32.000
حق الوکاله وکیل : 2000.000

هزینه اخذ کد اقتصادی

هزینه اخذ کد اقتصادی 5.000.000 ریال معادل 500.000 تومان ( پنج میلیون ریال ) می باشد این هزینه به همراه هزینه یک در هزار سرمایه تجمیع می شود

فهرست