تماس با موسسه ونک

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکی از رایجترین انواع ثبت شرکت در ایران می باشد . ثبت این نوع شرکت که یکی از انواع متداول شرکت ها در ایران می باشد، بیشتر در میان موسسینی رایج است که آنها اعضای یک خانواده می باشند. در این نوع شرکت آوردۀ شرکا و میزان اون، مهم­تر از شخصیت شرکا و میزان مسئولیت اونهاست، به عبارتی ساده تر در این نوع شرکت­ که از انواع شرکت های سرمایه ­ای می باشد، شرکا فقط تا میزان سرمایه­ ای که به شرکت آورده­ اند مسئول تعهدات شرکت هستن  و میزان مسئولیت اونها نیز به میزان آوردۀ اونهاست. یعنی اگر شرکت با مسئولیت محدود وارد بحران مالی شوید ، طلبکاران و مدعیان شرکت فقط به میزان سهم الشرکه شرکا که در روزنامه رسمی شرکت آورده شده است پاسخگو و مسئول خواهند بو ولیکن مازاد آنرا صاحبین امضا شرکت میبایست تعهد پرداخت نمایند.

از سوی دیگر قابل انتقال بودن ساده سهم یا سهم الشرکه از ویژگی­های این نوع شرکتهاست. شخصیت حقیقی و یا حقوقی شرکا تأثیر چندانی در اعتبار شرکت ندارد و معمولاٌ تصمیم گیری در مورد این نوع شرکت­ها با اکثریت شرکا صورت می گیره، و نقل و انتقال سهام شرکت در برخی از موارد میتونه بدون رضایت سایر شرکا هم انجام بشه. در این نوع شرکت، شرکا به میزان سهم الشرکه خود مسئولند ولیکن در شرکت های سهامی مانند شرکت سهامی خاص، شرکا به میزان درصد سهام خود نسبت به دیون شرکت مدیون می باشند. برای اطلاع بیشتر از نحوه ثبت شرکت سهامی خاص میتوانید مقاله مرتبط با آنرا که قبلا نوشته شده در زیر مطالعه فرمایید :

 ثبت شرکت سهامی خاص و هر آنچه باید در مورد آن بدانید .

شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

طبق قانون تجارت،ثبت شرکت با مسئولیت محدود،  بین دو یا چند نفر  که برای انجام امور تجاری است امکان پذیر است  و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشه ، فقط تا میزان سرمایۀ آورده خود در شرکت که مورد ثبت در روزنامه رسمی شرکت بوده ، مسئول جبران قروض و تعهدات شرکت هستند. به عبارت ساده تر اگر شما قصد راه اندازی شرکتی را داشته باشید و فقط بخواهید به میزان آورده خودتان برای این شرکت ریسک نمایید و در صورت بروز بحران ها و بدهی ها فقط به میزان آورده خودتان مسئول باشید بهترین گزینه برای ثبت شرکت برای شما ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد. در صورتیکه شما امضا کننده اسناد تعهد آور شرکت نباشید ، حتی اگر شرکت میلیاردها برابر آورده شما زیان نماید ، شما فقط به میزان آورده خودتان در شرکت مسئول هستید و الباقی آنرا شخص و یا اشخاص امضا کننده اسناد تعهد آور متعهد پرداخت می باشند .

فرض کنیم یک پدر تصمیم داشته باشد که یک شرکت با همسر و فرزندانش به ثبت رساند، در این حالت از آنجا که پدر دوست ندارد در مواقع بروز بحران های مالی برای شرکت فرزندان و همسر خود را به مخاطراتی مانند دادگاه و زندان و … بیندازد نتیجتا بهترین نوع شرکتی که این پدر میتوانند در زمان ثبت انتخاب کند، ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد . برای درک بهتر موضوع به عنوان مثال اگر سرمایه اولیه هر کدام از فرزندان و همسر این فرد به میزان سهم الشرکه 30 هزار تومان باشد و امضا دار پدر خانواده بوده و سهم الشرکه پدر به میزان 10 هزار تومان باشد و نوع ثبت شرکت با مسئولیت محدود باشد، در آن صورت مجموع سرمایه اولیه شرکت برابر با یکصد هزار تومان خواهد بود . حال اگر پدر چکی یا قراردادی را در شرکت به مبلغ دو هزار میلیارد تومان امضا نماید و نتواند به تعهدات خود عمل کند و قانون شرکت را محکوم به پرداخت نماید فرزندان و همسر فرد در مقابل قانون به میزان هر کدام  30 هزار تومان فقط مسئول هستند و هیچ خطری بیش از میزان سهم الشرکه آورده آنها را تهدید نخواهد کرد و پدر به میزان الباقی دیون بدهکار خواهد بود.
شرکت­های با مسئولیت محدود از لحاظ ثبتی تابع اساسنامۀ خودشان هستند و از دیگر  ویژگی­های مهم این نوع از شرکت ها  نحوۀ نقل و انتقال سهم الشرکه و همچنین نحوۀ تصمیم گیری در این نوع از شرکت ها می باشد که در ادامه به تفضیل به آنها خواهیم پرداخت.

انتقال سهم شرکت مسئولیت محدود ثبت شده چگونه است ؟

طبق قانون تجارت سهم الشرکۀ شرکا که در زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود تعیین شده و یا در زمان تغییرات این شرکت به ثبت رسیده نمی تونه به شکل اوراق تجاری قابل انتقال،  چه با اسم، چه بی اسم و غیره در بیاد. به عبارت ساده تر برای انتقال سهام شخص در شرکت با مسئولیت محدود به نام شخص دیگر این امکان وجود نداشته و انجام اینکار به صورت دو مرحله ای با خروج شخص قبلی از شرکت و ورود شخص جدید در شرکت امکان پذیر خواهد بود .  سهم الشرکه رو نمیشه به کسی انتقال داد مگر اینکه این انتقال با رضایت عده ­ای از شرکا،  که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به اونها باشه، و اکثریت عددی رو هم داشته باشند انجام بشه.  انتقال سهم الشرکه باید به صورت سند رسمی انجام بشه،   که این تشریفات انتقال در شرکت­های تجاری دیگه انجام نمیشود.

تصمیم گیری در شرکت با مسئولیت محدود

تصمیم گیری در شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه شرکت انجام شود برای این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مثل شرکت­های سهامی پیش بینی نشده و هرنوع تصمیم گیری تابع اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود است ولی حد نصاب تصمیم گیری طبق قانون تجارت انجام میشه. همانگونه که اعلام کردیم قانونگذار تصمیم گیری­ها دربارۀ شرکت با مسئولیت محدود را  با اکثریت حداقل نصف سرمایه انجام مورد قبول می داند. اگر بار اول این اکثریت حاصل نشه، باید تمام شرکا مجدداٌ دعوت بشن، در اینصورت تصمیمات شرکت با اکثریت عددی شرکا گرفته میشه و پس از ثبت صورتجلسه تغییرات این تصمیم گیری قانونی میگردد.

سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

تعیین میزان سرمایه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه سهام داران و جمع عددی آنها معین میگردد که نبایست این میزان سهم الشرکه آورده سهامداران از مبلغ یک میلیون ریال یا صد هزار تومان کتر باشد. در مورد حداکثر میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی وجود ندارد و مدیران شرکت با تائید واریز سهم الشرکه هریک از اعضا به صندوق شرکت اقرار به دریافت و وصول آن می نمایند در این نوع شرکت نیازی به اخذ تائیدیه واریز بانکی شرکا برای سهم الشرکه خود به اداره ثبت شرکت ها وجود ندارد.

تغییر میزان سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است و با افزایش میزان سهم الشرکه هریک از شرکا و یا کاهش میزان سهم الشرکه هریک از شرکا میتوان میزان سرمایه ثبتی یک شرکت با مسئولیت محدود را افزایش و یا کاهش داد. هر چند که این اکثریت، دارای نصف سرمایه نباشن. اساسنامۀ شرکت میتونه ترتیبی برخلاف اون چیزی که گفته شد رو تعیین کنه. طبق قانون هر تغییر دیگه­ای دربارۀ اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا ــ که لااقل سه ربع سرمایه رو هم دارا باشن ــ به عمل بیاد، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگه­ای مقرر شده باشه. در شرکت با مسئولیت محدود نمی تونن شریکی رو مجبور به افزایش سرمایه کنن پس بدون حضور شریک، نمیشه سهم الشرکۀ اون شریک رو افزیش داد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود و افزایش سرمایه آن

راه­های افزایش سرمایه در این نوع شرکت­ ها پیش بینی نشده، و به نظر میرسه افزایش سرمایه ازهر طریق، از جمله تبدیل سود تقسیم نشده و یا مطالبات حال شده و پرداخت نقدی و مازاد تجدید ارزیابی، امکان پذیر باشه.

شرکت با مسئولیت محدود به وسیلۀ یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف، که از بین شرکا یا از خارج از شرکت، برای مدت محدود یا نامحدودی تعیین میشوند، اداره میشه؛ بنابراین مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود می تونه خارج از شرکا باشه، و همچنین این نوع شرکت میتونه تک مدیره باشه.

در شرکت با مسئولیت محدود نهاد نظارتی­ای به نام هیئت نظار پیش بینی شده که دارای تکالیف و شرایط خاص خودشه.در انواع شرکت­ های تجاری به جز شرکت­ های سهامی، حداقل میزان برای سرمایه در نظر گرفته نشده ولی در برخی از ادارات ثبتی سرمایه ­ای برابر با یک میلیون ریال، بدون مستند قانونی و به صورت عرفی برای شرکت با مسئولیت محدود در نظر گرفته میشه.

زمان لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سال 99

موسسه ثبت ونک انواع شرکت های شما را در کمتر از 3 روز کاری پس از تحویل مدارکتان ، ثبت و آگهی تاسیس را به شما ارائه میدهد.در صورتیکه ثبت شرکت با مسئولیت محدود را انجام داده اید و به هر نحوی بخواهید آنرا به شرکت سهامی خاص تبدیل نمایید توصیه میکنم مقاله زیر را مطالعه فرمایید :

برای خواندن مقاله ” تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص ( قانون جدید ) ” کلیک کنید.

امیدوارم توانسته باشم با زبانی ساده تمامی موارد حوزه ثبت شرکت با مسئولیت محدود را به اختصار برایتان بازگو نمایم در صورت داشتن هرگونه سوال لطفا با کارشناسان خبره موسسه ثبت ونک تماس  و از  مشاوره رایگان : 02187790 آنها استفاده نمایید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله ثبت شرکت در ایران را مشاهده فرمایید .

اینستاگرام ثبت شرکت ونک     لطفا ما را در اینستاگرام ثبت ونک دنبال کنید .

فهرست