ثبت ونک

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت در انواع شرکت ها

افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص و عام و شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی و… از راه های مختلفی مثل پرداخت نقدی و یا تبدیل مطالبات حال شده و یا سود تقسیم نشده و یا تجدید ارزیابی امکان پذیر است . البته باید دقت شود این افزایش سرمایه شرکت نباید باعث افزایش تعهد شرکا بدون اجازه مکتوب آنها شود .

برای مشاوره در امور تغییرات شرکت و افزایش سرمایه شرکت با ما در تماس باشید :

02187790

افزایش سرمایه شرکت در شرکت های سهامی در دو حال اجباری است :

 • اگر سرمایه شرکت بعد از ثبت به هر دلیلی از حداقل قانونی کمتر شد (سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه
  شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌ باشد ) در اینصورت برای اینکه شرکت منحل نشه اول باید سرمایه شرکت کاهش داده شود بعد بلافاصله افزایش سرمایه شرکت انجام شود .
 • مورد بعد اینکه اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت منتشر شود ، افزایش سرمایه شرکت اجباری خواهد بود.

افزایش سرمایه شرکت

انواع افزایش سرمایه شرکت در شرکت های سهامی

 1. افزایش سرمایه شرکت از طریق آورده نقدی سهامداران شرکت های سهامی
 2. افزایش سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران و یا اشخاص از شرکت
 3. افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
 4. افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید
 5. افزایش سرمایه شرکت از طریق تبدیل و یا انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته قانونی شرکت به سهام جدید
 6. افزایش سرمایه شرکت از طریق آورده غیر نقدی ( در شرکت های سهامی خاص)
 7. افزایش سرمایه شرکت از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت
 8. افزایش سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی و عرضه به عموم ( در شرکت های سهامی عام)
 9. افزایش سرمایه شرکت از طریق سلب حق تقدم به نفع سهامداران
 10. افزایش سرمایه شرکت از طریق سلب حق تقدم به نفع غیر سهامدار (سهامدار جدید)
 11. افزایش سرمایه شرکت به موجب ادغام شرکتها، سرمایه شرکت ادغام پذیر افزایش یابد.

در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و بعد از گزارش بازرس شرکت درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری می کند.

طبق ماده 165 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی :

تا وقتیکه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده باشد افزایش سرمایه شرکت قانونی نیست و انجام نمیشود.

پرداخت سرمایه تعهدی در جلسه هیئت مدیره اعلام و انجام میشود.

در رویه کنونی ادارات ثبت شرکت ها گواهی بانکی برای پرداخت سرمایه تعهدی گرفته نمیشود.

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص باید اظهارنامه افزایش سرمایه که به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره رسیده باشد در دو نسخه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ارسال شود.

اگر مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران برای تصویب افزایش سرمایه تشکیل شود، این مجمع می تونه به هیئت مدیره اجازه بده که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال بیشتر شود سرمایه شرکت را زیاد کند .

هیئت مدیره موظفه در هر بار بعد از عملی کردن افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را ضمن اصلاح ماده مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه ، طی صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنه، البته باید توجه کرد که اساسنامه شرکت نمی تونه متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد .

مطلب مرتبط : ثبت شرکت
راهنمای ثبت شرکت در تهران و ایران همراه با شرایط و مدارک آن

افزایش سرمایه از طریق مبلغ اسمی سهام

افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام دو شرط دارد:

 • کلیه صاحبان سهام با این افزایش موافق باشن
 • کلیه مبلغ افزایش یافته باید نقدا پرداخت شود

نکته :
اگر همه سهامداران برای افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام حاضر نباشن و جلسه با حضور اکثریت باشد ، راه حلی که وجود دارد این است که اول مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مبلغ اسمی سهام – بدون تغییر سرمایه – تشکیل شود یعنی مثلا 2000 سهم 200 ریالی تبدیل شود به 200 سهم 2000 ریالی، بعد برای افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش تعداد سهام تشکیل جلسه با حضور اکثریت انجام شود .

افزایش سرمایه شرکت از طریق خرید سهام جدید

مواد 166 تا 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت :

ماده 166 – در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارن و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی‌آن سهامداران می‌تونن حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نیست. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین شود شروع می شود .

ماده 167 – مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه

از طریق فروش سهام جدید تصویب می کنه یا اجازه آن را به هیأت مدیره میده حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کنه به شرطیکه چنین تصمیمی بعد از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود وگرنه باطل می شود .

تبصره – گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌ اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده، باشد . گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.

ماده 168 – در مورد ماده 167 سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی افزایش سرمایه

چنانچه حق تقدم سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می شود سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارن در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند .

در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته شده است به حساب نمیاد.

ماده 169 – در شرکت‌های سهامی خاص برای افزایش سرمایه

بعد از تصمیم گیری راجب به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش‌ سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را داره و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر بشود.

در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط هم در‌آگهی باید قید شود.

آگهی حق تقدم

در شرکت های سهامی بعد از اینکه در مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران درباره افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تصمیم گیری شد، باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ و منتشر می شود از طریق چاپ آگهی به اطلاع کلیه سهامداران برسد.

آگهی افزایش شرکت دارای چه اطلاعاتی است؟

این آگهی باید شامل اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت قید شود و همینطور اگر برای سهام جدید قراره شرایط بخصوصی در نظر گرفته شه باید کامل این شرایط در آگهی ذکر شود.

این آگهی اسمش هست آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه.

باید توجه کرد که اگر مجمع عمومی فوق العاده درباره افزایش سرمایه با حضور کلیه سهامداران تشکیل شود چون دیگه کلیه سهامداران از کیفیت افزایش سرمایه اطلاع دارن و در این جلسه صد در صد سهامداران هستن و از حق تقدم خودشان اطلاع دارند،دیگر نیازی به انتشار آگهی نیست

متن آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه باید موراد زیر را داشته باشد :

 • نام کامل شرکت و نوع و شماره ثبت شرکت
 • باید در آن به مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه در آن تصویب شده، اشاره شود .
 • میزان و یا تعداد سهام که سهامداران دارای حق تقدم است به صورت جزئی یا بیان کلیات حق تقدم
 • نحوه پرداخت و شماره حساب برای واریز
 • مهلت حق تقدم که نباید کمتر از 60 روز باشد ( ممکن است قبل از 60 روز همه سهامداران از حق تقدم خودشان استفاده کنند که در این حالت هیئت مدیره می تونه با احراز تحقق کامل حق تقدم قبل از 60 روز نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه اقدام کنه. )
نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در اجرای ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به اطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………… میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………… و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره ، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ …………………………………….. ریال به مبلغ …………………………………….. ریال منقسم به …………….. سهم …………………. ریالی با نام / بی نام یا تواما از طریق (مطالبات – آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد.

از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به …………………….. (میزان و درصد حق تقدم) استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره …………………………………….. شرکت نزد بانک …………………………………….. شعبه ………………………. واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان ………………. شهرستان …………….. خیابان ………………. کوچه …………… پلاک …………………………. کد پستی …………………………………….. تسلیم نماید.

بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیات مدیره شرکت

”محاسبه میزان حق تقدم”

 • در آگهی حق تقدم باید میزان و یا تعداد سهامی که سهامداران دارای حق تقدم هستن ذکر شود.
 • محاسبه اشتباه حق تقدم باعث می شود در حقوق سهامداران اختلاف قابل توجهی ایجاد شود.
 • مسئولیت و چگونگی محاسبه حق تقدم به عهده هیئت مدیره و بقیه ارکان شرکت است.
  حتی ممکن است در آگهی حق تقدم مغایرتی وجود داشته باشد ولی زمان عملی کردن افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره همه تشریفات مربوط به آن درست انجام شود.
  در این حالت اگر لیست افزایش سرمایه صحیح تنظیم شود و مدیران شرکت اقرار به رعایت آن کرده باشن، ثبت صورتجلسه مذکوراشکالی ندارد.

محاسبه میزان حق تقدم

 • در آگهی حق تقدم باید میزان و یا تعداد سهامی که سهامداران دارای حق تقدم هستن ذکر شود.
 • محاسبه اشتباه حق تقدم باعث می شود در حقوق سهامداران اختلاف قابل توجهی ایجاد بشود.
 • مسئولیت و چگونگی محاسبه حق تقدم به عهده هیئت مدیره و بقیه ارکان شرکت است.
 • حتی ممکن است در آگهی حق تقدم مغایرتی وجود داشته باشد ولی زمان عملی کردن افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره همه تشریفات مربوط به آن درست انجام شود
 • ابراین در این حالت اگر لیست افزایش سرمایه صحیح تنظیم شود و مدیران شرکت اقرار به رعایت آن کرده باشند، ثبت صورتجلسه مذکوراشکالی ندارد.

“لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده”

بهترین روش های افزایش سرمایه

یکی از راه های افزایش سرمایه از طریق مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید است.
طبق بند 2 ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت که بیان کرده در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کنه، سهام جدیدی که در نتیجه این افزایش سرمایه صادر می شود با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشن،انجام میشود.

طبق ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت صدور آگهی افزایش سرمایه

حق تقدم فقط در خصوص پرداخت نقدی است و برای مطالباتی که در آن هیچگونه پرداختی انجام نمی شود و صرفا با گزارش بازرس و هیئت مدیره افزایش سرمایه انجام می شود و بر اساس طلب حال شده طلبکاران سهم جدید به آنها تعلق می گیره نیازی به انتشار آگهی حق تقدم نیست.

بنابراین در افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده و یا تبدیل سود تقسیم نشده نیازی به انتشار آگهی حق تقدم نیست.

لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم

یکی از روش های افزایش سرمایه سلب تمام یا قسمتی از حق تقدم است.
این تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده بعد از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسین شرکت اتخاذ می شود .

طبق ماده 167 در این نوع افزایش سرمایه در آگهی دعوت و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نیازی به مشخص کردن میزان و درصد سهامداران سلب شده و اسم سهامداران سلب شده نیست.
در صورت سلب حق تقدم سهامداران، خریداران سهام جدید باید از علت سلب حق تقدم . کیفیت آن مطلع شوند.
در سلب کامل حق تقدم به علت عدم استفاده از حق تقدم سهامداران نیازی به نشر آگهی حق تقدم نیست.

مدارک افزایش سرمایه شرکت

در شرکت های سهامی خاص بعد از اینکه موارد مربوط به آگهی حق تقدم رعایت شد باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انجام افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود. اگر افزایش سرمایه از محل غیر نقد باشد حتما نظر کارشناس رسمی دادگستری باید رفته شود و به اداره ثبت ارسال بشود.

بنابراین در شرکت های سهامی خاص صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده باشد و لزوم درج گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت برای رعایت ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام بشود.

محل افزایش سرمایه در صورتجلسه

محل افزایش سرمایه باید در صورتجلسه ذکر شود یعنی مشخص شود از محل پرداخت نقدیه یا مطالباته یارداخت سود.
همینطور اگر سلب حق تقدم در افزایش سرمایه به تایید مجمع برسه، باید حتما سلب حق تقدم تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه ذکر بشود.

البته طبق مقررات مجمع عمومی فوق العاده می تونه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین و یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره شرکت واگذار کنه. بنابراین به نظر می رسه عدم ذکر محل افزایش سرمایه و تفویض طرق آن به هیئت مدیره شرکت، نباید مانع ثبت صورتجلسات بشود.

شناسایی سهامداران بعد از افزایش سرمایه

طبق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید لیست حاضرین در مجمع که به امضای سهامداران حاضر در جلسه رسیده ارائه شود همینطور برای شناسایی سهامداران بعد افزایش سرمایه ارائه لیست سهامداران بعد افزایش با ذکر تعداد سهام آن ها بعد افزایش سرمایه برای تکمیل اطلاعات اشخاص لازم است به همراه سایر مدارک که شامل برگ نمایندگی اشخاص حقوقی اگر که در سهامداران شخصیت حقوقی هم باشد

به همراه دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده که به امضای اعضای هیئت مدیره رسیده باشد ،

در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده دو نوبتی شده باشد:

صورتجلسه نوبت اول که نشون میده مجمع تشکیل نشده به همراه اصل آگهی دعوت

نوبت دوم لازمه که ارسال شود . اگر در مجمع عمومی فوق العاده عملی شدن افزایش سرمایه به هیئت مدیره تفویض شده باشد باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر عملی شدن افزایش سرمایه در این جلسه برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شود .

افزایش سرمایه از طریق مطالبات حل شده سهامداران

اگر افزایش سرمایه از طریق مطالبات حل شده سهامداران یا اشخاص طلبکار (خارج از سهامداران) باشد ، لیست ریز مطالبات با قید میزان طلب هر یک به تفکیک با قید تاریخ و امضا توسط بازرس اصلی شرکت باید ارسال و ارائه بشود.

اگر افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی باشد باید گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت ارسال و ارائه شود ممکن است تاریخ واهی بانکی قبل و یا بعد از تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره باشد دلیلش اینه که گواهی بانکی نشون دهنده اقدام سهامداران برای واریز مبلغ افزایش سرمایه است و به درخواست هیئت مدیره صادر می شود ، به همین خاطر قبول گواهی بانکی از طرف اداره ثبت شرکت ها اشکالی ندارد.

اگر افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشد، هیئت مدیره باید تعهد بدهند که همه سهامداران به نسبت سهم خودشان در شرکت در افزایش سرمایه سهیم بودن و افزایش سرمایه به همه آنها تعلق گرفته و این تعهد کتبا باید اعلام و ارائه بشود.

در ماده 183 قانون تجارت در مورد افزایش سرمایه شرکت عنوان شده است:

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد‌بود:
۱ – صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۲ – یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.

۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌قید شود.

۴ – در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

تبصره – اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیات مدیره رسیده باشد.

افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت

شرکت های تجاری بزرگ می تونن مجددا امول و دارایی های خودشان را تقویم و ارزیابی کنند و مازاد ارزش دارایی را به عنوان تجدید ارزیابی در افزایش سرمایه شرکت لحاظ کنند.

این موضوع کاملا قانونیه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، امری دائمی برای انواع شخصیت های حقوقی به حساب میاد.

قانون بودجه سال 1390 بند 78 ب:

ب ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست.

بند 39 قانون بودجه سال 1391 و بند 48 قانون 48 بودجه سال 1392:

افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم :

افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصالح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آییـن نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامهریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ الزمالجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

آخرین روش اقدام و ممیزی برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت را بدین شرح است :

 • همه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت های تجاری و واحدهای اقتصادی که توی 5 سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی نکردند می توانند در خصوص افزایش سرمایه از این طریق اقدام کنند.
  طبق قانون افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی شرکت شامل همه نوع شرکت تجاری (یعنی شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط و تعاونی و بنگاه های اقتصادی) میشود.
 • ممکن است بعضی شرکت های تجاری یکسری از اموال خودشان مثل املاکشون را تجدید ارزیابی کرده باشن و این کارشون ثبت هم شده باشد و معافیت های مذکور موجب شده از محل بقیه امول از قبیل تجدید ارزیابی ابزار و ادوات و دستگاه های کارخانه را هم قبل پنج سال درخواست کنن، در این مورد قانونگذار هیچ پیش بینی نکرده.
 • شرکت های تجاری که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خودشان را به اداره ثبت شرکت ها اعلان نکردن و ثبت شرکت ونک نشده، باید تجدید ارزیابی دارایی ها را دفتر قانونی شرکت ثبت و حداکثر تا سه ماه بعد از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت آن اقدامات لازم را انجام بدهند.

در افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت باید قوانین تجارت از جمله مواد 106 و 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت شود.

 • تجدید ارزیابی نسبت به اموال شرکت انجام می شود و همونطور که مشخصه اموال شرکت در مالکیت شرکته نه سهامداران یا شرکا و همونطور که معلومه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی سهامداران و شرکا جداست، پس سلب افزایش سرمایه نسبت به بعضی از سهامداران یا شرکا امکان پذیر نیست و سرمایه به نسبت مساوی بین سهامداران و شرکا تقسیم و افزایش پیدا می کند.
 • با توجه به اینکه افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مصوب 9/4/1392 پیش بینی شده، بنابراین تا زمان اعتبار قانون مذکور می شود نسبت به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی اقدام کرد.
 • وقتی یک نوع مال منقول و غیر منقول از دارایی ثابت، مورد تجدید ارزیابی قرار بگیره، باید تمامی اقلام آن طبقه تجدید ارزیابی شود .
 • ارزیابی دارایی توسط کارشنا زسمی دادگستری انجام می شود . توی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسه های عمومی غیر دولتی، ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان انتخاب شده در مجمع عمومی سهامداران انجام می شود .

مدارک و مستنداتی که برای ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی شرکت لازمه به این قرار می باشد:

 1. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه
 2. گزارش بازرس درباره مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه
 3. گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری
 4. اظهارنامه افزایش سرمایه
 5. شرکت های تجاری که مشمول نهادهای مالی هستند و همینطور شرکت های سهامی عام مشمول بورس، باید قبل افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کنند.
 6. شرکت های تجاری موضوع نهادهای پولی و بانکی، قبل افزایش سرمایه باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
 7. شرکت های تعاونی قبل افزایش سرمایه باید از اداره تعاون مجوز بگیرند.
مشاوره ثبت تغییرات شرکت و افزایش سرمایه شرکت

ثبت ونک

برای مشاوره رایگان در زمینه تغییرات و سرمایه شرکت میتوانید با شماره 02187790 تماس حاصل فرمایید.
همچنین میتوانید برای کلیپ های آموزشی به اینستاگرام ثبت ونک مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی میتونم بهتون کنم؟