تغییرات شرکت

کارشناسان ما مشتاقانه پاسخگویی سوالات شما در زمینه تغییرات شرکت هستند.

تماس با موسسه ونک

نکات مهم تغییرات شرکت به صورت جامع و با زبان ساده

تغییرات شرکت یکی از مباحث مهم و ظریف قانونی است که پس از ثبت شرکت ، ذهن مدیران و سهام داران را به خود مشغول می کند و عدم اطلاع از قوانین و شرایط آن میتواند سهامداران و مدیران شرکت را با چالش های بیشماری در این حوزه درگیر نماید.

تغییرات شرکت

داستان تغییرات شرکت از بدو تولد و فعالیت شرکت شروع میشود. در حقیقت با ثبت یک شرکت و تصویب اساسنامه آن ، این شرکت به عنوان یک شخص حقوقی متولد و فعالیت های آن قانونی میشود و میتواند به استناد مشخصات مندرج در اساسنامه خود همچون نام ، میزان سرمایه و صاحبان امضا و… در بستر کسب و کار اقتصادی مشغول به فعالیت شود.

 حال گاهی بسته به موقعیت های مختلف ، مدیران شرکت برای استفاده از فرصت های بازار و یا عبور از بحران های پیش روی خود ، خواسته یا ناخواسته مجبور به ثبت تغییرات شرکت در ارکان اساسنامه ای می شوند.

تغییرات شرکت

نکاتی در خصوص پیچیدگی های تغییرات

در مبحث تغییرات شرکت همانگونه که در ابتدای مقاله عنوان کردم نکات و پیچیدگی های فراوانی است که عدم رعایت هریک از این موارد میتواند سیلی از مدعیان آتی را به سوی شما روانه دارد. من در طول این دودهه خدمت رسانی و مشاوره در این حوزه ، بارها پای درد دل مدیران شرکت های بزرگ و کوچک زیادی نشسته بودم که با عدم رعایت همین اصول ، خود و کسب و کارشان را به مخاطرات جدی حقوقی و قضایی کشانده اند.

شما نیز به عنوان مدیر یا سهام دار یک شرکت قطعا در آینده ای دور یا نزدیک ، با مباحث تغییرات شرکت ، چون تغییر سهام داران ، تغییر اعضا هیات مدیره، تغییر مدیرعامل ، تغییر آدرس ، تغییر موضوع فعالیت ، تغییر نام شرکت و … دیگر موضوعات مرتبط با آن درگیر خواهید شد.

تغییرات شرکت

در این مقاله ابتدا به تعریفی مختصر از تغییرات شرکت از نگاه قانون و سپس به معرفی ارکان قابل تغییر شرکتها میپردازیم و نکات مهم حوزه تغییرات شرکت را با جزئیات کامل و به ساده ترین روش برایتان بازگوخواهم کرد تا بتوانید همچون یک مشاور حقوقی خبره مسائل مرتبط با تغییرات شرکت  را در حوزه کاری خود مرتفع و به سرانجام برسانید . مدت زمان مطالعه این مقاله 3 دقیقه . پس تا انتها همراه ما باشد.

تغییرات شرکت به چه مفهوم است؟

منظور از تغییرات شرکت ، تغییر برخی از ارکان هویتی شرکت است که در اساسنامه یک شرکت به عنوان مشخصات منحصر به فرد شرکت آورده شده است. به زبان ساده تر یک شرکت ثبت شده دارای مشخصات خاص متعلق به خود مانند نام شرکت ، موضوع فعالیت شرکت و … بوده و دیگر فعالین بازار کسب و کار با عنایت به این مشخصات با آن شرکت طرف معامله و داد و ستد میشوند، پس هرگونه تغییرات شرکت در این ارکان می بایست طی تشریفات خاص قانونی دوباره در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و روزنامه رسمی آن برای اطلاع دیگر فعالین بازار منتشر گردد.

تغییرات شرکت

در مثالی ساده، از آنجا که مطابق قوانین حقوقی و قضایی کشور کلیه مکاتبات با اشخاص حقوقی می بایست به نشانی قانونی آنها انجام شود عدم ثبت تغییر آدرس شرکت باعث بروز مشکلاتی بسیاری در مکاتبات قضایی ، صدور مجوز های مکان فعالیت و… در روابط  اقتصادی و قضایی با شرکت مذکور میگردد . از اینروست که مدیران شرکت ها می بایست همزمان با تغییرات شرکت ، موارد را به صورت قانونی ثبت نمایند.

چه اشخاصی میتوانند در خواست تغییرات شرکت در ارکان آنرا داشته باشند؟

درخواست انجام تغییرات شرکت تنها در صلاحیت و اختیارات نهاد های زیر است و هر کدام از این نهاد ها فقط مجاز به تائید بخشی از تغییرات می باشند :

1- جلسه هیات مدیره :

با برگزاری جلسه هیات مدیره و رسمیت یافتن آن میتوان تغییر سمت اعضا هیات مدیره – انتخاب و تغییر مدیر عامل -تعیین صاحبان امضا شرکت را درخواست و صورتجلسات آنرا مطابق اعلام قانون گذار تهیه و امضا و برای ثبت ارسال نمود. در شرکت مسئولیت محدود اختیارات این جلسه در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده نیز قابل انجام و رسیدگی است.

2- جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده :

با برگزاری قانونی و رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی عادی میتوان اعضا هیات مدیره و بازرسین و روزنامه کثیر الانتشار شرکت را تعیین و صورتهای مالی شرکت را تصویب نمود.

3- مجمع عمومی فوق العاده

با برگزاری و رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده شرکت میتوان نام شرکت ، تغییرات اساسنامه شرکت ، تغییر و یا الحاق موضوع فعالیت شرکت ، تغییر در سهام داران شرکت و انحلال و یا ترکیب و ادغام شرکت را دریک شرکت دیگر درخواست نمود.

تغییرات شرکت در کدام ارکان شرکت امکان پذیر است؟

تغییرات شرکت در موارد زیر امکان پذیر بوده و می بایست برای تغییر هرکدام از موارد مذکور با رعایت تشریفات و موارد قانونی صورتجلسات مذکور به امضا مدیران شرکت رسیده و برای ثبت به اداره ثبت شرکت ارجاع داده شود

1- تغییر نام شرکت

2- تغییر در موضوع فعالیت شرکت

3- تغییر در مفاد و ماده اساسنامه

4- تمدید و یا تغییر مدت زمان فعالیت شرکت

5- تغییر در ماهیت و نوع شرکت

6- تغییر در مدیران و صاحبان امضا شرکت

7- تغییر بازرسان شرکت

8- تغییر سهامداران شرکت ( ورود سهام دار جدید یا خروج  سهام داران قبلی )

9- تغییر میزان سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش)

10- تغییر در نوع و کیفیت تفریغ محاسبات سهام شرکت

11- تغییر آدرس و نشانی فعالیت شرکت

12- انحلال شرکت

نحوه ثبت تغییرات شرکت در دیدگاه کلی

در صورتیکه مدیران هر شرکت قصد تغییرات شرکت در موارد فوق را داشته باشند می بایست متناسب با نوع تغییر مورد نظر، مدارک و مستندات مربوطه را فراهم نموده و پس از امضا و رعایت اصول قانونی و پرداخت وجوه مربوطه با اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند . کارشناسان تغییرات شرکت در اداره مذکور با بررسی سوابق شرکت در صورت صحت امضا و رعایت کلیه تشریفات قانونی مذکور و دریافت وجوه مربوطه تغییرات شرکت مذکور را ثبت و تائیدیه مربوطه را برای درج در روزنامه رسمی در اختیار متقاضی قرار میدهند.

تغییرات شرکت

متقاضی ثبت تغییرات شرکت با پرداخت هزینه های درج آگهی تغییرات در روزنامه رسمی ، اقدام به انتشار تغییرات مینماید و یک نسخه از آگهی ثبت تغییرات و یک نسخه از آگهی روزنامه رسمی را برای درج در سوابق و مدارک شرکت خود در اختیار میگیرد. با انجام کلیه این امور تغییرات یک شرکت نهایی و به صورت قانونی ثبت میگردد و مدیران میتوانند به تغییرات انجام شده در مراودات خود با دیگران استناد نمایند.

تغییرات در نام شرکت

یکی از تغییرات شرکت که قانون گذار اجازه این تغییر را برای مدیران شرکت فراهم نموده است ، تغییر نام شرکت است و به شما اکیدا توصیه میکنم قبل از هرگونه اقدام در این خصوص مقاله تخصصی این حوزه با نام ”  آموزش تغییر نام شرکت به صورت گام به گام ” را مطالعه نمایید . حال به اختصار در این مورد به نکاتی اشاره میکنم .

تغییرات شرکت

تغییر نام شرکت در حوزه اختیار مجمع عمومی فوق العاده بوده و متقاضیان این نوع تغییرات شرکت ابتدا می بایست فرم های لازم برای تغییر نام شرکت را فراهم کرده و با رعایت قوانین تعیین نام شرکت دوباره اقدام به انتخاب 5 نام مختلف مینمایند و پس از اخذ تائید نام جدید به نام یکی از موسسین بایستی شرکت اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده نماید و نام جدید شرکت را به جای نام قبلی انتخاب و با تکمیل و امضا فرم های مربوطه مدارک را برای ثبت این تغییرات به اداره ثبت شرکت ارسال نماید.

تغییر موضوع فعالیت شرکت

یکی دیگر از تغییرات شرکت که به صورت رایج و متداول است تغییر در موضوع فعالیت شرکت است و برای اطلاع دقیق از این موضوع مقاله تخصصی این حوزه با نام ”  تغییر موضوع فعالیت شرکت ” را مطالعه نمایید . توضیحی کوتاه در این مورد برای آشنایی با روند کلی در زیر داده ام.

تغییرات شرکت

تغییر در موضوع فعالیت شرکت و یا الحاق موضوع به آن در حوزه اختیار مجمع عمومی فوق العاده بوده و متقاضیان این نوع تغییرات بایستی پس از اطلاع کافی از اینکه موضوع فعالیت جدید احتیاج به اخذ مجوز دارد یا خیر، فرم های لازم برای تغییر موضوع فعالیت شرکت را در مجمع فوق العاده امضا نموده و به اداره ثبت شرکت ارسال نمایند و پس از پرداخت هزینه های مربوطه آن آگهی تغییر موضوع فعالیت شرکت برای ایشان صادر خواهد شد .

در این خصوص تغییرات شرکت در موضوع فعالیت ، علاقه مندان میتوانند مقالات زیر را مطالعه نمایند

مقاله 1 :  ” برای چه موضوع فعالیتی قبل از ثبت شرکت باید مجوز گرفت ؟ “

مقاله 2:  ” موضوعات فعالیتی که قبل از ثبت شرکت نیازی به اخذ مجوز نداشته

 تغییر سهام داران شرکت

تغییر سهام داران شرکت نیز یکی از رایج ترین صورت تغییرات شرکت می باشد. این نوع تغییر عمدتا بر اثر فوت و یا انصراف و جایگزینی هریک از سهام دارها در همراهی اهداف آتی شرکت ایجاد میشود برای اطلاعات دقیق از این تغییر میتوانید مقاله ” تغییر اعضا در انواع شرکت ها ” را مطالعه کنید از آنجا که صورتجلسه تغییر سهام داران در انواع شرکت ها مختلف است به این نکته بسنده میکنم که اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به میزان سهام و سهم الشرکه خود در مجامع عمومی فوق العاده میتوانند از شرکت خارج شده و حقوق متعلقه خود را با تائید مجمع دریافت نمایند. این تشریفات در شرکت های سهامی عام به ساده ترین شکل ممکن برگزار میگردد.

در این خصوص تغییرات سهامداران شرکت میتوانید به مقالات زیر مراجعه فرمایید:

مقاله 1 : ” نحوه تغییر سهامداران در شرکت مسئولیت محدود “

مقاله 2 : ” نحوه تغییر سهامداران در شرکت سهامی خاص “

مقاله 3 : ” نحوه تغییر سهامداران در شرکت تعاونی “

مقاله 4 : ” نحوه تغییر سهامداران در موسسه “

مقاله 5 : ” نحوه تغییر سهامداران در شرکت تضامنی “

تغییر آدرس شرکت

برای تغییر آدرس شرکت می بایست اسناد مالکیت مکان جدید و یا اجاره نامه با کد رهگیری را به همراه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر آدرس را ضمیمه نمود و مدارک لازم را برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمود و پس از پرداخت هزینه های مربوطه آگهی ثبت تغییرات شرکت در آدرس را در روزنامه های کثیر الانتشار درج نمود. برای اطلاع دقیق از نحوه تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید.

تغییرات شرکت

تغییر صاحبین امضا در شرکت

در اساسنامه هر شرکت مشخص میشود که اسناد و قراردادها و اوراق بها دار هر شرکت با امضا چه شخص و یا اشخاصی به صورت منفرد و یا متحد دارای اعتبار می باشد به عنوان مثال چک های صادره از سوی یک شرکت با امضا چه شخص و اشخاصی رسمیت قانونی پیدا میکند . در اساس نامه شرکت نام اشخاص صاحب امضا ذکر نمیشود و فقط سمت اشخاص صاحب امضا در شرکت تعیین میگردد به عنوان مثال در شرکت x کلیه اسناد با امضا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متحدا دارای اعتبار و ارزش قانونی است.

حال برای اینکه بخواهیم اشخاص صاحب امضا را در شرکت تغییر دهیم بایستی با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این بند از اساسنامه را اصلاح نماییم و فرم های مرتبط را تکمیل و برای ثبت تغییرات شرکت به اداره ثبت شرکتها ارسال کنیم و پس از آگهی روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا به رسمیت شناخته میشود.

تغییر ماهیت شرکت

قانونگذاران در باب تغییرات شرکت این امکان را برای مدیران و سهامداران شرکت مهیا نموده اند که اگر بخواهند ماهیت یک شرکت را نیز تغییر دهند این امکان برای آنها وجود داشته باشد . برای این منظور بایستی صورتجلسه مربوطه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده تهیه و امضا شده و با مستندات مربوطه برای ثبت به اداره ثبت شرکت ارسال گردد. تغییر ماهیت شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص از رایج ترین انواع تغییر ماهیت شرکت بوده و در این خصوص مقاله ای مفصل نوشته ام که علاقه مندان میتوانند مطالعه نمایند.

تغییر مدیران شرکت

انتخاب اعضای هیات مدیره و تغییر در مدیران شرکت نیز از رایج ترین صورتجلسات تغییرات شرکت است. این نوع تغییرات در حوزه اختیار مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده بوده که در این مجمع سهام داران شرکت میتوانند هیات مدیره شرکت را برای مدت مشخصی تعیین نمایند. پس از انتخاب هیات مدیره شرکت در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده ، هیات مدیره با تشکیل جلسه ای میتوانند از میان خود شخصی را به عنوان رئیس هیات مدیره و معاون انتخاب و مدیرعامل را تعیین نمایند.

پیگیری تغییرات شرکت

برای اطلاع از تغییرات شرکت خود میتوانید با مراجعه به سایت روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir و ورود شناسه ملی شرکت خود از آخرین تغییرات شرکت خود مطلع شوید . همچنین میتوانید با ورود اطلاعات شرکت های طرف قرارداد با خود در این سایت از آخرین تغییرات به روز این شرکت ها نیز آگاه شده و به صورت آگاهانه با آنها وارد معاملات تجاری شوید.

امیدوارم توانسته باشم در این مقاله موجبات رضایت شما را فراهم و اطلاعات ارزنده ای در مورد تغییرات شرکت در اختیار شما قرار داده باشم. برای اخذ مشاوره رایگان در خصوص تغییرات شرکت میتوانید با شماره 02187790 موسسه حقوقی ثبت ونک تماس بگیرید. بیش از 140 کارشناس حقوقی ما در این حوزه مشتاقانه پاسخگوی تمامی سوالات شما در خصوص امور ثبت شرکت می باشند. همچنین میتوانید از اینستاگرام ثبت ونک نکات کاربردی در حوزه ثبت شرکت را به راحتی فرا بگیرید.

فهرست
باز کردن چت
نیاز به کمک دارید؟
سلام.
نیاز به مشاوره در دارید؟