افزایش سرمایه در شرکت

کارشناسان افزایش سرمایه شرکت ، پاسخگوی سوالات شما هستند.

تماس با موسسه ونک

افزایش سرمایه شرکت در انواع شرکت ها

افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص و عام و شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی  و… از راه های مختلفی مثل پرداخت نقدی و یا تبدیل مطالبات حال شده و یا سود تقسیم نشده و یا تجدید ارزیابی  امکان پذیر است .  البته باید دقت شود این افزایش سرمایه شرکت نباید باعث افزایش تعهد شرکا بدون اجازه مکتوب آنها شود .

برای اطلاع از ثبت شرکت و شرایط آن کلیک کنید.

افزایش سرمایه شرکت در شرکت های سهامی در دو حال اجباری است :

 • اگه سرمایه شرکت بعد از ثبت به هر دلیلی از حداقل قانونی کمتر شد (سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه
  شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌ باشه) در اینصورت برای اینکه شرکت منحل نشه اول باید سرمایه شرکت کاهش داده بشه بعد بلافاصله افزایش سرمایه شرکت  انجام بشه.
 • مورد بعد اینکه اگه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت منتشر بشه ، افزایش سرمایه شرکت اجباری خواهد بود.

انواع افزایش سرمایه شرکت ، در شرکت های سهامی

 1. افزایش سرمایه شرکت از طریق آورده نقدی سهامداران شرکت های سهامی
 2. افزایش سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران و یا اشخاص از شرکت
 3. افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
 4. افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید
 5. افزایش سرمایه شرکت از طریق تبدیل و یا انتقال سود تقسیم نشده و یا اندوخته قانونی شرکت به سهام جدید
 6. افزایش سرمایه شرکت از طریق آورده غیر نقدی ( در شرکت های سهامی خاص)
 7. افزایش سرمایه شرکت از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت
 8. افزایش سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی و عرضه به عموم ( در شرکت های سهامی عام)
 9. افزایش سرمایه شرکت از طریق سلب حق تقدم به نفع سهامداران
 10. افزایش سرمایه شرکت از طریق سلب حق تقدم به نفع غیر سهامدار (سهامدار جدید)
 11. افزایش سرمایه شرکت به موجب ادغام شرکتها، سرمایه شرکت ادغام پذیر افزایش یابد.

در شرکت های سهامی مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و بعد از گزارش بازرس شرکت درباره افزایش سرمایه تصمیم گیری می کند.

طبق ماده 165 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی :

تا وقتیکه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده باشه افزایش سرمایه شرکت قانونی نیست و انجام نمیشود.

پرداخت سرمایه تعهدی در جلسه هیئت مدیره اعلام و انجام میشود.

در رویه کنونی ادارات ثبت شرکت ها گواهی بانکی برای پرداخت سرمایه تعهدی گرفته نمیشود.

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص باید اظهارنامه افزایش سرمایه که به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره رسیده باشه در دو نسخه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ارسال بشود.

اگر مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران برای تصویب افزایش سرمایه تشکیل بشه، این مجمع می تونه به هیئت مدیره اجازه بده که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال بیشتر بشه سرمایه شرکت را زیاد کند .

هیئت مدیره موظفه در هر بار بعد از عملی کردن افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب رو ضمن اصلاح ماده مربوط به افزایش سرمایه در اساسنامه ، طی صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنه، البته باید توجه کرد که اساسنامه شرکت نمی تونه متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشه.

افزایش سرمایه از طریق مبلغ اسمی سهام

افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام  دو شرط داره:

 • کلیه صاحبان سهام با این افزایش موافق باشن
 • کلیه مبلغ افزایش یافته باید نقدا پرداخت بشه

نکته : اگر همه سهامداران برای افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام حاضر نباشن و جلسه با حضور اکثریت باشه، راه حلی که هست اینه که اول مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مبلغ اسمی سهام – بدون تغییر سرمایه – تشکیل بشه یعنی مثلا 2000 سهم 200 ریالی تبدیل بشه به 200 سهم 2000 ریالی،  بعدش برای افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش تعداد سهام تشکیل جلسه با حضور اکثریت انجام بشه.

افزایش سرمایه شرکت از طریق خرید سهام جدید

مواد 166 تا 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت میگه:

‌ماده 166 – در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارن و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی‌آن سهامداران می‌تونن حق تقدم مذکور را اعمال کنن کمتر از شصت روز نیست. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین میشه شروع میشه.

‌ماده 167 – مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه

از طریق فروش سهام جدید تصویب می کنه یا اجازه اون را به هیأت مدیره میده حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کنه به شرطیکه چنین تصمیمی بعد از قرائت گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ بشه وگرنه باطل میشه.

‌تبصره – گزارش هیأت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا‌ اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده، باشه. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیأت مدیره ذکر شده است.

ماده 168 – در مورد ماده 167  سلب حق تقدم در پذیره‌نویسی افزایش سرمایه

چنانچه حق تقدم سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام میشه  سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارن در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند .

در‌احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی، سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها‌در نظر گرفته شده است به حساب نمیاد.

‌ماده 169 – در شرکت‌های سهامی خاص برای افزایش سرمایه

بعد از تصمیم گیری راجب به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر میشه به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش‌ سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها‌را داره و مهلت پذیره‌نویسی و نحوه پرداخت ذکر بشود.

در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشه چگونگی این شرایط هم در‌آگهی باید قید شود.

آگهی حق تقدم

در شرکت های سهامی بعد از اینکه در مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران درباره افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تصمیم گیری شد، باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ و منتشر میشه از طریق چاپ آگهی به اطلاع کلیه سهامداران برسد.

آگهی افزایش شرکت دارای چه اطلاعاتی است؟

این آگهی باید شامل اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت قید بشه و همینطور اگه برای سهام جدید قراره شرایط بخصوصی در نظر گرفته شه باید کامل این شرایط در آگهی ذکر شود.

این آگهی اسمش  هست آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه.

باید توجه کرد که اگر مجمع عمومی فوق العاده درباره افزایش سرمایه با حضور کلیه سهامداران تشکیل بشه چون دیگه کلیه سهامداران از کیفیت افزایش سرمایه اطلاع دارن و در این جلسه صد در صد سهامداران هستن و از حق تقدم خودشون اطلاع دارند،دیگر نیازی به انتشار آگهی نیست

متن آگهی دعوت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه باید موراد زیر رو داشته باشه:

 • نام کامل شرکت و نوع و شماره ثبت شرکت
 • باید در آن به مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه در آن تصویب شده، اشاره بشه.
 • میزان و یا تعداد سهام که سهامداران دارای حق تقدم است به صورت جزئی یا بیان کلیات حق تقدم
 • نحوه پرداخت و شماره حساب برای واریز
 • مهلت حق تقدم که نباید کمتر از 60 روز باشه ( ممکنه قبل از 60 روز همه سهامداران از حق تقدم خودشون استفاده کنن که در این حالت هیئت مدیره می تونه با احراز تحقق کامل حق تقدم قبل از 60 روز نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه اقدام کنه. )

نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در اجرای ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به اطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………… میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………… و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره ، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ …………………………………….. ریال به مبلغ …………………………………….. ریال منقسم به …………….. سهم …………………. ریالی با نام / بی نام یا تواما از طریق (مطالبات – آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به …………………….. (میزان و درصد حق تقدم) استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره …………………………………….. شرکت نزد بانک …………………………………….. شعبه ………………………. واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان ………………. شهرستان …………….. خیابان ………………. کوچه …………… پلاک …………………………. کد پستی …………………………………….. تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیات مدیره شرکت

”محاسبه میزان حق تقدم”

در آگهی حق تقدم باید میزان و یا تعداد سهامی که سهامداران دارای حق تقدم هستن ذکر شود.
محاسبه اشتباه حق تقدم باعث میشه در حقوق سهامداران اختلاف قابل توجهی ایجاد بشود.
مسئولیت و چگونگی محاسبه حق تقدم به عهده هیئت مدیره و بقیه ارکان شرکت است.
حتی ممکنه در آگهی حق تقدم مغایرتی وجود داشته باشه ولی زمان عملی کردن افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره همه تشریفات مربوط به اون درست انجام شود
ابراین توی این حالت اگه لیست افزایش سرمایه صحیح تنظیم بشه و مدیران شرکت اقرار به رعایت اون کرده باشن، ثبت صورتجلسه مذکوراشکالی ندارد.

“محاسبه میزان حق تقدم”

 • در آگهی حق تقدم باید میزان و یا تعداد سهامی که سهامداران دارای حق تقدم هستن ذکر شود.
 • محاسبه اشتباه حق تقدم باعث میشه در حقوق سهامداران اختلاف قابل توجهی ایجاد بشود.
 • مسئولیت و چگونگی محاسبه حق تقدم به عهده هیئت مدیره و بقیه ارکان شرکت است.
 • حتی ممکنه در آگهی حق تقدم مغایرتی وجود داشته باشه ولی زمان عملی کردن افزایش سرمایه در جلسه هیئت مدیره همه تشریفات مربوط به اون درست انجام شود
 • ابراین توی این حالت اگه لیست افزایش سرمایه صحیح تنظیم بشه و مدیران شرکت اقرار به رعایت اون کرده باشن، ثبت صورتجلسه مذکوراشکالی ندارد.

“لزوم چاپ و یا عدم چاپ آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده”

بهترین روش های افزایش سرمایه

یکی از راه های افزایش سرمایه از طریق مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید است. طبق بند 2 ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت که بیان کرده در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه رو از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کنه، سهام جدیدی که در نتیجه این افزایش سرمایه صادر میشه با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشن،انجام میشود.

طبق ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت صدور آگهی افزایش سرمایه

حق تقدم فقط در خصوص پرداخت نقدی است و برای مطالباتی که در اون هیچگونه پرداختی انجام نمیشه  و صرفا با گزارش بازرس و هیئت مدیره افزایش سرمایه انجام میشه و بر اساس طلب حال شده طلبکاران سهم جدید بهشون تعلق می گیره نیازی به انتشار آگهی حق تقدم نیست.

بنابراین در افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده و یا تبدیل سود تقسیم نشده نیازی به انتشار آگهی خق تقدم نیست.

برای افزایش سرمایه چه مدارکی لازم است ؟

در شرکت های سهامی خاص بعد از اینکه موارد مربوط به آگهی حق تقدم رعایت شد باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انجام افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود. اگر افزایش سرمایه از محل غیر نقد باشه حتما نظر کارشناس رسمی دادگستری باید رفته بشه و به اداره ثبت ارسال بشود.

بنابراین در شرکت های سهامی خاص صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده باشه و لزوم درج گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت برای رعایت ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام بشود.

محل افزایش سرمایه در صورتجلسه

محل افزایش سرمایه باید در صورتجلسه ذکر بشه یعنی مشخص بشه از محل پرداخت نقدیه یا مطالباته یارداخت سود.

همینطور اگه سلب حق تقدم در افزایش سرمایه به تایید مجمع برسه، باید حتما سلب حق تقدم تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه ذکر بشود.

البته طبق مقررات مجمع عمومی فوق العاده می تونه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت اون را تعیین و یا اختیار تعیین اون رو به هیئت مدیره شرکت واگذار کنه. بنابراین به نظر می رسه عدم ذکر محل افزایش سرمایه و تفویض طرق آن به هیئت مدیره شرکت، نباید مانع ثبت صورتجلسات بشود.

شناسایی سهامداران بعد از افزایش سرمایه

طبق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید لیست حاضرین در مجمع که به امضای سهامداران حاضر در جلسه رسیده ارائه بشه همینطور برای شناسایی سهامداران بعد افزایش سرمایه ارائه لیست سهامداران بعد افزایش با ذکر تعداد سهام اونها بعد افزایش سرمایه برای تکمیل اطلاعات اشخاص لازمه به همراه سایر مدارک که شامل برگ نمایندگی اشخاص حقوقی اگه که در سهامداران شخصیت حقوقی هم باشد

به همراه دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده که به امضای اعضای هیئت مدیره رسیده باشه،

در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده دو نوبتی شده باشد:

صورتجلسه نوبت اول که نشون میده مجمع تشکیل نشده به همراه اصل آگهی دعوت

نوبت دوم لازمه که ارسال بشه. اگه در مجمع عمومی فوق العاده عملی شدن افزایش سرمایه به هیئت مدیره تفویض شده باشه باید صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر عملی شدن افزایش سرمایه در این جلسه برای اداره ثبت شرکت ها ارسال بشه.

افزایش سرمایه از طریق مطالبات حل شده سهامداران

اگه افزایش سرمایه از طریق مطالبات حل شده سهامداران یا اشخاص طلبکار (خارج از سهامداران) باشه، لیست ریز مطالبات با قید میزان طلب هر یک به تفکیک با قید تاریخ و امضا توسط بازرس اصلی شرکت باید ارسال و ارائه بشود.

اگه افزایش سرمایه از طریق پرداخت نقدی باشه باید گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت ارسال و ارائه بشه ممکنه تاریخ واهی بانکی قبل و یا بعد از تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره باشه دلیلش اینه که گواهی بانکی نشون دهنده اقدام سهامداران برای واریز مبلغ افزایش سرمایه است و به درخواست هیئت مدیره صادر میشه، به همین خاطر قبول گواهی بانکی از طرف اداره ثبت شرکت ها اشکالی ندارد.

اگه افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشد، هیئت مدیره باید تعهد بدهند که همه سهامداران به نسبت سهم خودشون در شرکت در افزایش سرمایه سهیم بودن و افزایش سرمایه به همشون تعلق گرفته و این تعهد کتبا باید اعلام و ارائه بشود.

در ماده 183 قانون تجارت در مورد افزایش سرمایه شرکت عنوان شده:

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد‌بود:
۱ – صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر‌صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

۲ – یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده ۱۶۹ این قانون در آن نشر گردیده است.

۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌قید شود.

۴ – در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره – اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیات مدیره رسیده باشد.

افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت

شرکت های تجاری بزرگ می تونن مجددا امول و دارایی های خودشون رو تقویم و ارزیابی کنن و مازاد ارزش دارایی را به عنوان تجدید ارزیابی در افزایش سرمایه شرکت لحاظ کنند.

این موضوع کاملا قانونیه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون، امری دائمی برای انواع شخصیت های حقوقی به حساب میاد.

قانون بودجه سال 1390 بند 78 ب:

ب ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست.

بند 39 قانون بودجه سال 1391 و بند 48 قانون 48 بودجه سال 1392:

افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم :

افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها، از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهالك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبـه مالـيات اصالح گردد و بنـگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.

آييـن نامه اجـرائي اين مـاده بـه وسـيله معاونت بـرنامهريـزي و نـظارت راهـبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با  همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ الزماالجراءشدن اين قانون به تصويب  هيأت وزيران ميرسد.

آخرین روش اقدام و ممیزی برای ثبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت را بدین شرحه:

 • همه اشخاص حقوقی از جمله انواع شرکت های تجاری و واحدهای اقتصادی که توی 5 سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی نکردند. می توانند در خصوص افزایش سرمایه از این طریق اقدام کنند. طبق قانون افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی شرکت شامل همه نوع شرکت تجاری (یعنی شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط و تعاونی و بنگاه های اقتصادی) میشود.
 • ممکنه بعضی شرکت های تجاری یکسری از اموال خودشونو مثل املاکشون رو تجدید ارزیابی کرده باشن و این کارشون ثبت هم شده باشه و معافیت های مذکور موجب شده از محل بقیه امول از قبیل تجدید ارزیابی ابزار و ادوات و دستگاه های کارخانه رو هم قبل پنج سال درخواست کنن، در این مورد قانونگذار هیچ پیش بینی نکرده.
 • شرکت های تجاری که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خودشون رو به اداره ثبت شرکت ها اعلان نکردن و ثبت شرکت ونک  نشده، باید تجدید ارزیابی دارایی ها رو دفتر قانونی شرکت ثبت و حداکثر تا سه ماه بعد از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ثبت اون اقدامات لازم رو انجام بدهند.

در افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت باید قوانین تجارت از جمله مواد 106 و 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت بشود.

 • تجدید ارزیابی نسبت به اموال شرکت انجام میشه و همونطور که مشخصه اموال شرکت در مالکیت شرکته نه سهامداران یا شرکا و همونطور که معلومه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی سهامداران و شرکا جداست، پس سلب افزایش سرمایه نسبت به بعضی از سهامداران یا شرکا امکان پذیر نیست و سرمایه به نسبت مساوی بین سهامداران و شرکا تقسیم و افزایش پیدا می کنه.
 • با توجه به اینکه افزایش سرمایه علاوه بر پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی، در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت اونها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی اون مصوب 9/4/1392 پیش بینی شده، بنابراین تا زمان اعتبار قانون مذکور میشه نسبت به افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی اقدام کرد.
 • وقتی یک نوع مال منقول و غیر منقول از دارایی ثابت، مورد تجدید ارزیابی قرار بگیره، باید تمامی اقلام اون طبقه تجدید ارزیابی بشه.
 • ارزیابی دارایی توسط کارشنا زسمی دادگستری انجام میشه. توی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسه های عمومی غیر دولتی، ارزیابی توسط کارشناس یا کارشناسان انتخاب شده در مجمع عمومی سهامداران انجام میشه.

 

مدارک و مستنداتی که برای ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی شرکت لازمه به این قراره:

  1. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور افزایش سرمایه
  2. گزارش بازرس درباره مبلغ تجدید ارزیابی و نحوه اختصاص آن در تقویم افزایش سرمایه
  3. گزارش کامل کارشناس رسمی دادگستری
  4. اظهارنامه افزایش سرمایه
 • شرکت های تجاری که مشمول نهادهای مالی هستن و همینطور شرکت های سهامی عام مشمول بورس، باید قبل افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرن.
 • شرکت های تجاری موضوع نهادهای پولی و بانکی، قبل افزایش سرمایه باید از بانک مرکزی مجوز بگیرن.
 • شرکت های تعاونی قبل افزایش سرمایه باید از اداره تعاون مجوز بگیرن.
فهرست
باز کردن چت
نیاز به کمک دارید؟
سلام.
نیاز به مشاوره در دارید؟